புதியன

ரிட்லி ஜயசிங்க, நெளபர், யூ. எல். எம்.

அருளானந்தம், நீ. பீ.

அருளானந்தம், ச.

தாழை, செல்வநாயகம்

பொன்னுத்துரை, எஸ்.

சுதாகர், கே. எஸ்.

முருகானந்தன், ச.

பாய்வா, அ. ச.

கோகிலா, மகேந்திரன்

யோகநாதன், செ.

பஞ்சாட்சரம், ச. வே.

சிவலிங்கம், சுப்பிரமணியம்

வெல்லவூர்க் கோபால்

திமிலைத்துமிலன்

தேசிகவிநாயகம்பிள்ளை, சி.

மௌனகுரு, சி.

தேவதாசன் ஜெயசிங், ரூபராஜ் ஜெயசிங்

பொன்னுத்துரை, எஸ்.

செல்லையா, அ. பொ.

திமிலைத்துமிலன்

கணபதிப்பிள்ளை, க.

பிரான்சீஸ் கிங்ஸ்பரி, வண.

சிவகுமார், மணியம்

சிவகுமார், மணியம்

குமாரகுலசிங்க முதலியார், J. W. Barr

பாரதநேச ஈழச்செல்வன்

மணிவாசகன், என்.

டெசி, சுவாமி எல்.

புனிதவதி, சண்முகலிங்கம்

சிவானந்தமூர்த்தி, கனகசபை, அன்ரன் டயஸ், கந்தசாமி

ஐயன்னா

விசுவநாத சாஸ்திரிகள், நா., குமாரசுவாமிப் புலவர், அ.

சொக்கன்