புதியன

திருஞானசம்பந்த பிள்ளை, ம. வே., சபாரத்தின முதலியார், ச.

முத்துக்குமாரன், பொன்., வரதராசன், தி. ச.

குமாரசுவாமிப் புலவர், அ.‎

கந்தையாபிள்ளை, ந. சி.

பொய்யாமொழிப் புலவர், சொக்கப்ப நாவலர்

செல்லையா, மா. சே.

கணபதிப்பிள்ளை, வ.

கவிரத்ன விநாயகசர்மா, லோரன்ஸ் மோர்கன், ஈழத்துப் பூராடனார்

சிவலிங்கம், மூ.

ரைடர் ஹக்கார்ட், எச்., அமீன், ஸீ. எம். ஏ.

விமலதாஸ முதாகே, திக்குவல்லை கமால்

சிட்னி மாகஸ் டயஸ், திக்குவல்லை கமால்

கமல் பெரேரா, மடுளுகிரியே விஜேரத்ன

ஜுல் வேர்ன், சாந்தன், ஐயாத்துரை

நிஹால் குமார, ஜெயசிங், தேவதாசன்

நிமல் பண்டா, துரைரட்ணம், க.

முனிதாச, குமாரதுங்க, சரோஜினிதேவி, அருணாசலம்

ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன், அ.

குணநாதன், ஓ. கே.

தில்லை நடராஜா, எஸ்.

ஹேமலதா கனகலிங்கம்

குணநாதன், ஓ. கே.

யுனெஸ்கோ, வாகீசமூர்த்தி, ந.

ஆறுமுக நாவலர், செல்லத்துரை, சு.

உடுவை தில்லைநடராசா, எஸ்.

இளங்கம்பன், கந்தையா, ஆறுமுகம்

யோண்சன் ராஜ்குமார், யோ.‎

Pages