புதியன

குடாரப்பூர் வைத்தியர் செல்லப்பா கணபதிப்பிள்ளை

அப்பாச்சாமி, கா.

வென்றிமாலைக் கவிராயர், நீலகண்டர், ஞானப்பிரகாசர்

நித்தியானந்தன், இரத்தினம்

தருமலிங்கம், பெரியதம்பிப்பிள்ளை

ஶ்ரீந்திரன், என். பீ.

சொர்ணவதி, மாசிலாமணி

சொர்ணவதி, மாசிலாமணி

சிவபாதசுந்தரக் குருக்கள்

சிவானந்த சர்மா, ப.

ஆறுமுக நாவலர்

ஆறுமுக நாவலர், அருள்மொழிச் செல்வன், சு.

கொற்றவன்குடி உமாபதி சிவாசாரியார், ஶ்ரீ ஆறுமுகத் தம்பிரான், கந்தையா, மு.

மார்க்கண்டேய ரிஷி தாஸ்

கருணாநிதி, நாகேந்திரம்

செல்வமனோகரன், தி.

வைத்தியலிங்க பிள்ளை, வண்ணைநகர் ஶ்ரீ க.

விநாசித்தம்பிப் புலவர், சீ.

பத்மநாதன், சி., இரகுபரன், க., தெய்வநாயகம், எஸ்.

பத்மநாதன், சி., இரகுபரன், க., தெய்வநாயகம், எஸ்.

பத்மநாதன், சி., இரகுபரன், க., தெய்வநாயகம், சீ.

பத்மநாதன், சி., இரகுபரன், க., வசந்தா, வைத்தியநாதன், தெய்வநாயகம், சீ.

பத்மநாதன், சி., இரகுபரன், க., யசோதா, ப., சாந்தி, நாவுக்கரசன்

ராஜா குருப்பு, கனகரத்தினம், த.

ராஜா குருப்பு, கனகரத்தினம், த.

Pages