புதியன

நடராசா, மட்டுவில் ஆ.

ஶ்ரீ கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள், கிருபானந்தவாரி

சந்தனா, நல்லலிங்கம்

பொன்னையா, ஐயம்பிள்ளை, முருகவேள், சிற்றம்பலம்

சுன்னாகம் வரதராச பண்டிதர், சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள், ச.

கணபதிப்பிள்ளை, இ. வ., செல்வராஜகோபால், க. தா., நாகலிங்கம், அன்புமணி இரா.

சின்னையா, சி.

திருப்பரங்குன்றன், சுந்தரம்பிள்ளை

காளிதாசன்

சிற்றம்பலம், க., வைத்தீசுவரக் குருக்கள், க.

ஞானா சிவசுப்பிரமணியம், கணேசநாதன், சொ.

சூரியன், மு. க.

வேதாந்த சுப்பிரமணிய பிள்ளை, பொன்னம்பலபிள்ளை, ந. ச., திருஞானசம்பந்தபிள்ளை, ம. வே.

குமாரசாமி சர்மா, இ.

குடாரப்பூர் வைத்தியர் செல்லப்பா கணபதிப்பிள்ளை, குமாரசாமி, கணபதிப்பிள்ளை

குடாரப்பூர் வைத்தியர் செல்லப்பா கணபதிப்பிள்ளை

அப்பாச்சாமி, கா.

Pages