புதியன

துரை, கி. செ.

சிறீக்கந்தராசா, செல்லத்தம்பி

அமிர்தசாகரர், குமாரசுவாமிப் புலவர், இரகுபரன், க.

விசாகப் பெருமாளையர்

ஜீவா, எஸ். எம்.

செல்லத்துரை, அரியான்பொய்கை கை.

செல்வராஜகோபால், க. தா., நாகலிங்கம், அன்புமணி இரா., சக்தி, சாந்தன், தங்கேஸ்வரி, க., பரதன், கந்தசாமி

செல்வராஜகோபால், க. தா., நாகலிங்கம், அன்புமணி இரா., சக்தி, சாந்தன், தங்கேஸ்வரி, க., பரதன், கந்தசாமி

குமரன், எஸ். ரி., அருள்குமரன், எஸ். ரி.

இறைபிள்ளை, வே.

சிவானந்த சர்மா, ப.

கிருஷ்ணகுமார், சு.

விஜயகரன், க.

செங்கதிர்ச்செல்வன், பொ.

ஜனனி, ஐயாத்துரை, ஹாயத்திரி, சண்முகநாதன்

Pages