புதியன

பஞ்சாட்சரம், ச. வே.

மஞ்சுளா, கிருஷ்ணசாமி

இணுவை சக்திதாசன்

மைக்கல் கொலின், வி.

அரபாத், ஓட்டமாவடி S. H. M.

மணிவாசகன், என்.

நவரேந்திரன், கந்தையா

சஞ்சீவ் காந்த், எல்.

உதயகுமார், நாவல் நகர் ப.

இளங்கோவன், வி. ரி.

வசந்தன் குரூஸ், மருசலீன்

சச்சிதானந்தன், நடராசா

முருகேச பண்டிதர், முத்துக்குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, கு.

ஜெயரூபி சிவபாலன்

மணிக்கவிராயர்

அமிர்தநாதர், ச.

கருணாலய பாண்டியனார், சிவங்.

முத்துமீரான், எஸ்.

இந்திரா, நீலகண்டன்

குமாரசுவாமிப் புலவர், அ.

Pages