புதியன

கனகராசன், மு.

கம்பதாசன், சிலோன் விஜயேந்திரன்

Bertolt Brecht, இளைய பத்மநாதன்

செல்லவேல், M. P.

கணேசபிள்ளை, எஸ். எஸ்.

சுந்தரம்பிள்ளை, அராலியூர் ந.

நாகலிங்கம், காசி. வி.

கங்கேஸ்வரி, கந்தையா

அட்டன் மகேந்திரன்

கருணானந்தராஜா, எஸ்.

நீலாவணன்

பத்மநாதன், சோ.

மட்டுவில் ஞானகுமாரன்

அருணோதயன்

நகுலா, சிவநாதன்

ஈழத்துப் பூராடனார், இதயச்சந்திரா, எட்வேட்

புவனேந்திரன், அம்பலவன்

புஷ்பராஜன், மு.

முகில்வாணன்

பசுபதி, செல்வராசகோபால்

குலசிங்கம் வசீகரன்

குலசிங்கம் வசீகரன்

பஷீர், மு.

அறபாத், ஓட்டமாவடி S. H.

நாகராஜன், இ.

கணேசலிங்கன், செ.

ஜபார், றகுமான் ஏ.

தேவன், செங்கை ஆழியான்

ஜோசப் பாலா

பெனடிக்ற்பாலன், யோ.

முருகானந்தன், ச.

சிவஞானசுந்தரம், செ.

மாத்தளை கார்த்திகேசு

Pages