புதியன

குணநாதன், ஓ. கே.

சங்குப்பிள்ளை, பாலா

அன்னலட்சுமி, இராசதுரை

செல்வரத்தினம், க. ம.

புரட்சிபாலன்

ஈழத்துச் சிவானந்தன்

சண்முகநாதன், சித்தி.

ரஜனி

தம்பிமுத்து, மியரி ஜேம்ஸ் துரைராஜா

மகேசன், K. S.

முஹம்மது காசிம் சித்தி லெவ்வை மரைக்கார், யோகராசா, செ.

முஹம்மது காசிம் சித்தி லெவ்வை மரைக்கார்

உபைத்துல்லா, ஏ. எஸ்.

சமி, சுலைமா ஏ.

அருளானந்தம், நீ. பி.

இலங்கையர்கோன்

செம்பியன் செல்வன்

குணரத்தினம், செ.

ரஹ்மான், இளம்பிறை M. A.

இமையவன்

சதாசிவம், புலோலியூர் க.

செங்கை ஆழியான், ஶ்ரீதரசிங், பூ.

ஜெகநாதன், காவலூர் எஸ்.

சமி, சுலைமா ஏ.

ஒலுவில் அமுதன்

செங்கை ஆழியான்

ரஹ்மான், இளம்பிறை எம். ஏ.

Pages