புதியன

செல்வநாயகம், வி.

ஆனந்தன், எஸ். எஸ்.

திருச்செல்வம், முருகேசன்

சிவநேசன், கிருஷ்ணபிள்ளை

சின்னையா சிவம், அ.

கணபதீசுவரக் குருக்கள், ச.

நீலகண்டன், கந்தையா, இராஜ்மோகன், எம். ஆர்., கனகசூரியர், அ.

நீலகண்டன், கந்தையா, இராஜ்மோகன், எம். ஆர்., கனகசூரியர், அ.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

ஜெயக்கிருஷ்ணன், துரையப்பா

ஆத்மநாத சர்மா, க. வை.

குமாரசுவாமிக் குருக்கள், ச.

சிவப்பிரகாசம், த.

பார்வதி, கந்தசாமி

வரத பண்டிதர், இரகுபரன், க.

தனபாலன், பாலசுப்பிரமணியம்

தனபாலசிங்கன், செ.

ஜெயராசா, சபா.

Pages