புதியன

பத்மா, சோமகாந்தன்

திக்குவல்லை கமால்

இரத்தினவேலோன், புலோலியூர் ஆ.

முஸம்மில், M. I. M.

சாந்தன்

மகேந்திரராஜா, பரமக்குட்டி

ஷேக்ஸ்பியர், தான்தோன்றிக் கவிராயர்

பொன்னுத்துரை, எஸ்.

சுப்பிரமணியம், வே.

பொன்னுத்துரை, ஏ. ரி.

ஶ்ரீஸ்கந்தன், ப.

கனகராசன், மு.

கம்பதாசன், சிலோன் விஜயேந்திரன்

Bertolt Brecht, இளைய பத்மநாதன்

செல்லவேல், M. P.

கணேசபிள்ளை, எஸ். எஸ்.

சுந்தரம்பிள்ளை, அராலியூர் ந.

நாகலிங்கம், காசி. வி.

கங்கேஸ்வரி, கந்தையா

அட்டன் மகேந்திரன்

கருணானந்தராஜா, எஸ்.

நீலாவணன்

பத்மநாதன், சோ.

மட்டுவில் ஞானகுமாரன்

அருணோதயன்

நகுலா, சிவநாதன்

ஈழத்துப் பூராடனார், இதயச்சந்திரா, எட்வேட்

புவனேந்திரன், அம்பலவன்

புஷ்பராஜன், மு.

முகில்வாணன்

பசுபதி, செல்வராசகோபால்

குலசிங்கம் வசீகரன்

குலசிங்கம் வசீகரன்

பஷீர், மு.

அறபாத், ஓட்டமாவடி S. H.

Pages