புதியன

ஸ்மித், ஒஸ்வல்ட் ஜே., செல்வராஜ், டன்ஸ்டன்

குலசிங்கம் வசீகரன்

சிவசுப்பிரமணியம், க.

நவரத்தினம், கே. என்.

தனபாக்கியம், குணபாலசிங்கம்

தனபாக்கியம், குணபாலசிங்கம்

செல்லப்பா, நா.

சாந்தையூரான்

சுவாமி கெங்காதரானந்தா, சியாமளாதேவி, தா.

அதிவீரராம பாண்டியன்

தங்கம்மா, அப்பாக்குட்டி

பருத்தியூர் பால வயிரவநாதன்

தெய்வேந்திரம், அல்லையூர் அருள்

இஸ்மாயில், எஸ். எச். எம்.

குமரகுருபர சுவாமிகள், ஆறுமுகநாவலர்

சிவப்பிரகாச சுவாமிகள்

அப்புத்துரை, சி.

நந்தகுமார், வேலுப்பிள்ளை

சிவகரன், வி. எஸ்.

சிறிஸ்கந்தராசா, இ.

அனந்தராஜ், ந.

முருகானந்தன், எம். கே.

செல்வராசகோபால், க. தா., நாகலிங்கம், அன்புமணி இரா., சந்திரா, எட்வேட்

ஞானசூரியன், கி.

இளவாலை அன்ரன் யூட்

சிவத்தம்பி, கார்த்திகேசு

மாம்பழம்

முருகானந்தன், M. K.

Pages