புதியன

வீரமணி ஐயர், மா. த. ந.

கந்தவனம், வி.

கந்தவனம், வி.

இரத்தினம், கா. பொ.

ஶ்ரீ கச்சியப்ப சிவாசாரிய சுவாமிகள், சிவகுருநாதன், கா.

கந்தவனம், வி.

வீரமணி ஐயர், மா. த. ந.

ஆறுமுக நாவலர், மெய்யப்பன், ச.

ஆறுமுக நாவலர், மெய்யப்பன், ச.

திருநாவுக்கரசு, ம., விஜயலட்சுமி, வ.

ராமச்சந்திரன், T. N.

உமா மகேஸ்வரன், வேலுப்பிள்ளை

சுந்தரசிங்கம், வீ. எஸ்.

கந்தையாபிள்ளை, தி. க.

சோமசுந்தரம் செட்டியார், கயப்பாக்கம்

மாணிக்கவாசகர், அருளம்பலவனார், பண்டிதமணி சு.

வசீகரன், குலசிங்கம்

விசுவலிங்கம், தி.

சோமசுந்தரம், சி. எஸ். எஸ்.

ராஜ்பிரசாத், து. வி.

காசிலிங்கம், எஸ். கே.

கந்தவனம், வி.

பிள்ளைப் புலவர், ம. க. வே., சபாபதிப்பிள்ளை, ந.

பொன்னுச்சாமி, நாகராஜன்

கந்தவனம், வி.

சிவானந்த சர்மா, ப.

ஆறுமுகனார், யாழ். ஏ.

இராஜமனோகரன், கந்தையா

வல்வை கமலா, பெரியதம்பி

சிவானந்த சர்மா, ப.

ஆனந்த குமாரஸ்வாமி, ஹார்னர், ஐ. பி., குமாரஸ்வாமி, த. நா.

ஆசீர்வாதம், மு. வி.

Pages