புதியன

சி. யோகலிங்கம், செ. வேலாயுதம், சுஜாதா கனகரட்ணம், அனுஷியா மார்க்கண்டு

சபாரத்தினம், ஆறுமுகம், பிரபாகர், நடராசா

சிந்துஜன், வரதராஜா

குமாரசுவாமி, சுப்பிரமணியம், பிரபாகர், நடராசா

இலங்கைத் தலித் சமூக மேம்பாட்டு முன்னணி

ஸ்கார்புரோ தொழிலாளர் வட்டம்

பிரான்ஸ் இலங்கைத் தலித் மேம்பாட்டு முன்னணி

Yoganathan Rajakulan

சட்டநாதன், க., பிரபாகர், நடராசா, பரணீதரன், கலாமணி

செல்வஅம்பிகை நந்தகுமரன், பிரபாகர், நடராசா

சாந்தன், ச.

சாந்தன், ச.

விரூஷன், தேவராஜா

விரூஷன், தேவராஜா

ஆஸ்திரேலியத் தமிழ் தேவாலயம்

அன்ரன் குரூஸ்

Pages