புதியன

முருகபூபதி, லெ.

சோமகாந்தன், நா.

கயிலாயர், தம்பையா

ஜீவகவி

பன்னீர்செல்வம், சி.

மானா மக்கீன், லேனா, தமிழ்வாணன்

இரத்தினவேலோன், புலோலியூர் ஆ.

விஜயேந்திரன்

கிருஷ்ணசிங்கம், ந.

முருகபூபதி, லெ.

சுதாராஜ், யோகநாதன், செ.

சுப்பிரமணியம், முல்லைமணி வே.

வேலழகன், ஆ. மு. சி.

கருணாகரமூர்த்தி, பொ.

செல்வக்குமார், அன்ரன்

சங்குப்பிள்ளை, பாலா

கணேசலிங்கன், செ.

மொழிவாணன்

அருளானந்தம், நீ. பி.

ஒலுவில் அமுதன்

ஜெகநாதன், காவலூர் எஸ்.

வேலழகன், ஆ. மு. சி.

குணராசா, க., நவசோதி, க.

யோகேஸ்வரி, சிவப்பிரகாசம்

யாழூர் துரை

பீரிஸ், ஞானம்

சங்குப்பிள்ளை, பாலா

காவலூர் இராசதுரை

முருகானந்தன், ச.

முருகபூபதி, லெ.

சண்முகலிங்கன், என்.

கணேசலிங்கன், செ.

சக்திதாசன், சத்தி

சண்முகன், குப்பிழான் ஐ.

உடுவில் அரவிந்தன்

யோகேஸ்வரி, சிவப்பிரகாசம்

செல்வக்குமார், எஸ்.

முருகானந்தன், ச.

புன்னியாமீன், பீ. எம்.

Pages