புதியன

மலராக்கக் குழு

முருகபூபதி, லெ.

பொன்னுத்துரை, ஏ. ரி.

சட்டநாதர், செ.

அந்தனி ஜான் அழகரசன், வே.

செந்திநாதன், கனக.

அரியரத்தினம், த., குணநாயகம், கு.

கணேசலிங்கன், செ.

கிருஷ்ணானந்தசிவம், க.

கோபாலகிருஷ்ண ஐயர், ப.

காந்தா, அ., புரட்சிகா, செ., மலைமகள்

மணலாறு விஜயன்

பிரதீபன், எஸ்., கதிரவன், எஸ்.

மணலாறு விஜயன்

துரைசிங்கம், த., பண்ணாமத்துக் கவிராயர்

கரிகாலன்

ஹனீபா, எஸ். எம்.

சுதர்ஷனி, குணராஜா

திருஞானசுந்தரம், வி. ஏ.

ஹசன், எஸ். எம். ஏ.

Pages