புதியன

ஸ்ரீபன், அ., தனேந்திரா, வி. பி.

ஈழத்துப் பூராடனார், பசுபதி வியற்றிஸ் செல்வராசகோபால், எட்வேட் இதயச்சந்திரா

சோமாஸ்கந்தராஜக் குருக்கள்

ஶ்ரீ சாயிமாதா சிவ பிருந்தாதேவி

சீகாழிச் சிற்றம்பல நாடிகள், ஈசான சிவன்

முருகேசு சுவாமிகள், ஆர். கே.

குமாரதேவ வள்ளலார், கந்தையபிள்ளை, ச.

பிரசாத், சொக்கலிங்கம், அமரசிங்கம், க.

சிவப்பிரகாசம்பிள்ளை, சபா., வேதநாதன், மா.

ஶ்ரீமத் சுவாமி கெங்காதரானந்தா, சியாமளாதேவி, தா.

சாந்தி, நாவுக்கரசன், தேவகுமாரி, ஹரன்

அதிவீரராம பாண்டியன், அகளங்கன்

இராமநாதபிள்ளை, த.

சிவசோதி, எம். எஸ்.

இராசேஸ்வரி, ஈஸ்வரஞானம்

மயூரன், ரீ. ரீ.

அருணகிரிநாதன், சி.

நஜீப் அர்ரபாஈ, இத்ரீஸ், ஏ. பீ. எம்.

Pages