புதியன

சிவலிங்கம், இர., விக்ரமசிங்க, எச். எச்., தனராஜ், T.

அம்பிகைபாகன், இ.

லிவிங்ஸ்டன், சாமுவேல், போஸ், வெ. ஜெ.

அனஸ், M. S. M., அமிர்தீன், V., வஸீல், A. J. L.

சிவத்தம்பி, கார்த்திகேசு

மானா மக்கீன், லேனா தமிழ்வாணன்

சந்திரசேகரன், சோ.

சுந்தரம்பிள்ளை, அராலியூர் ந.

ராஜினி, திரணகம, ராஜன் ஹுல், தயா சோமசுந்தரம், ஶ்ரீதரன், கே.

அடேல், பாலசிங்கம், தாசீசியஸ், ஏ. சீ., அன்ரன் பாலசிங்கம்

இம்மானுவேல், எஸ். ஜே.

நவரத்தினம், வ. ந.

இரத்தினசபாபதி, இ.

ஏகநாயகிவல்லி, சிவராசசிங்கம்

கனகரத்தின உபாத்தியாயர், வே., கனகரத்தினம், வை.

Pages