புதியன

நயமணி கல்கிதாசன்

தணிகாசலம், க., தேவராஜா, சோ.

சோமசுந்தரப் புலவர், க.

காசி ஆனந்தன்

கௌரிபாலன், வி.

நவநீதகிருஷ்ண பாரதியார், பூபாலபிள்ளை, ச., மயில்வாகனம், எஸ்.

வண்ணையூரான்

சோமசுந்தரம், சி. எஸ். எஸ்.

லோகேஸ்வரி, கிருஷ்ணமூர்த்தி

சிவத்தம்பி, கார்த்திகேசு

இரத்தினம், கா. பொ.

சிவகுமாரன், கே. எஸ்.

சுவாமி விபுலாநந்தர், கமலநாதன், சா. இ., சிவசுப்பிரமணியம், வ.

சுந்தரலிங்கம், இ. சி.

கணபதிப்பிள்ளை, சி.

ராமச்சந்ரன், கண்டி எம்.

Pages