புதியன

கௌதம நீலாம்பரன்

சாலய் இளந்திரயன்

குணசிங்கம், செல்லத்துரை

சுப்பிரமணியம், முல்லைமணி வே.

பாலசுப்பிரமணிய சர்மா, நா. சி.

மகேஸ்வரலிங்கம், க., இரகுபரன், க.

அப்பாத்துரை, இ.

மலர் வெளியீட்டுக்குழு

புஹாரி, எம். எச். எம்., அப்துல் ஜவாத், ஏ. எல்., சுபைர், எஸ். எம். எம்.

தம்பிமுத்து, E. L., சுப்பிரமணியம்பிள்ளை, ஜீ.

நடராசன், இணுவையூர் செ.

இராமச்சந்திர தீட்சிதர், வி. ஆர்., இராமநாதன், பி.

கந்தையாபிள்ளை, ந. சி., இனியன், இ.

ரஷிட் ஹரூன், ஹாபிஸ் இஸ்ஸதீன்

காந்திரதாவ், அலெக்சாண்டர், இராமநாதன், பி.

ஆதம்பாவா, S. H.

முஹம்மத் அல் கஸ்ஸாலி, மன்சூர், எம். ஏ. எம்.

அலி நத்வி, அபுல் ஹசன், சுக்ரி, எம். ஏ. எம்.

விஜயகலா, மகேஸ்வரன்

Pages