புதியன

சண்முகசுந்தரம், த.

சிவச்சந்திரன், இரா.

சங்கரப்பிள்ளை, பொ.

கமால்தீன், அல்ஹாஜ் எஸ். எம்., ஜெமீல், S. H. M.

கணபதிப்பிள்ளை, க.

தியாகராசா, சண்முகம்

சார்ள்ச், தயானந்தா

பிரபாகரன், வேலுப்பிள்ளை

தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்

கெயிரெற்சி, சைனா, தேவா, ஷோபாசக்தி

வசந்தன்

குலேந்திரன், வ. மா.

மலர் வெளியீட்டுக்குழு

கோகிலா, மகேந்திரன்

வைகுந்தவாசன், கிருஷ்ணா

கோபாலரத்தினம், எஸ். எம்.

Pages