புதியன

Ramakrishnan, V.

கணேசலிங்கம், வி. கே.‎‎‎

நுஃமான், எம். ஏ.

அழகாபுரி அழகுதாசன், முத்தமிழ்ச் செல்வன், மு. சு. மா., சிங்காரம், சீவல்புரி, காசிதாசன்

அனந்தராஜ், ந.

தபேந்திரன், வேதநாயகம்

ஷரிபுத்தீன், ஆ. மு., ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன்

நயினை வரகவி நாகமணிப் புலவர்

யதார்த்தன், பிரிந்தா

கோபிராஜ், குணரத்தினம்

குணசிங்கம், செல்லத்துரை

நடராசா, எவ். எக்ஸ். சி.‎

உடப்பூர் வீரசொக்கன்

சதீஷ்குமார், சிவலிங்கம்

குமரிவேந்தன், நா. வை.

நித்தியானந்தன், இரத்தினம்

புஞ்சிஹேவா, எஸ். ஜீ., சிவகுருநாதன், எஸ்.

நூறுல்ஹக், எம். எம். எம்.

Pages