வரதர் சேகரம்

தி. ச. வரதராசன் (வரதர்) சாகித்திய இரத்தினம் விருது பெறுகிறார்
தி. ச. வரதராசன் (வரதர்) இலங்கையின் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவிடமிருந்து சாகித்திய இரத்தினம் விருதினைப் பெற்றுக் கொள்கிறார்
பயபக்தி தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்து
பயபக்தி தி.ச.வரதராசன் கையெழுத்தாவணம்
வரதர் 80
என். சோமகாந்தன் (பொறுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 2900
பாரதக் கதை
வரதர் (இயற்பெயர்: தி. ச. வரதராசன்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 10464
நாவலர்க்கோன்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 5486
நாவலர் (1949)
மூலம்: நூல்தேட்டம் 4868