தனிநாயகம் அடிகள் சேகரம்

Pages

மாநாடு கண்ட மாமனிதன்: தமிழ்த்தூது தவத்திரு தனிநாயகம் அடிகள்
22.02.2014 அன்று நோர்வே, பேர்கன் நகரில்நடைபெற்ற தனிநாயகம் அடிகளார் நூற்றாண்டு விழாவுக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணப்படம்.
தனிநாயகம் அடிகளார்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 5864
மகுடம்: தமிழ்த் தூது தனிநாயகம் அடிகள் சிறப்பிதழ்
வி. மைக்கல் கொலின் (ஆசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 8035
தனிநாயகம் அடிகளார்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3998
தனிநாயக அடிகளின் தமிழ்ப்பணி
மூலம்: நூல்தேட்டம் 889
சுடரொளி
மூலம்: நூல்தேட்டம் 885
தனிநாயகம் அடிகளாரின் ஆய்வுகள்
மூலம்: நூல்தேட்டம் 3999
தமிழ்த்தூது
மூலம்: நூல்தேட்டம் 774
தனிநாயகம் அடிகளாரின் சிலை
தமிழ்தூது தவத்திரு சேவியர் தனிநாயகம் அடிகளின் நூற்றாண்டு நினைவில் யாழ்ப்பாண மறைமாவட்டம் மற்றும் யாழ்ப்பாணத்தமிழ்ச்சங்கம் என்பன இணைந்து யாழ் பிரதான வீதியில் 02.08.2014 அன்று நிறுவிய சிலை., மூலம்:
உலகத் தமிழ்த் தந்தை சேவியர் தனிநாயகம் அடிகளார் நூற்றாண்டு விழா சிறப்பு மலர் 29.09.2012 பாரிசு
ம. இரவீந்திரநாதன் (தொகுப்பாசிரியர்), இரா. மதிவாணன் (பதிப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 8868
தமிழ்த்தூது தனிநாயகம் அடிகளார்
க. இரகுபரன் (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 10915
உலகத் தமிழ்த் தந்தை தனிநாயகம் அடிகளார்
எம். இலியாஸ் (தொகுப்பாசிரியர்) மூலம்: நூல்தேட்டம் 10986

Pages