வாய்மொழி வரலாறுகள்

ஏகாம்பரம் லோகநாதன் வாய்மொழி வரலாறு
நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின் கோட்டம் இரண்டின் முன்னால் கல்விப்பணிப்பாளர் ஏகாம்பரம் லோகநாதன் அவர்களின் வாய்மொழி வரலாறுப் பதிவு