வாய்மொழி வரலாறுகள்

Pages

மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும் மயானங்களை அகற்று: ஒரு வாய்மொழி வரலாறு
புத்தூர் கலைமதி மக்கள் மண்டப முன்றலில் 23 ஆவது நாளாகத் தொடரும் ”மக்கள் குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் இருக்கும் மயானங்களை அகற்றக்” கோரும் போராட்டத்தின் ஒரு வாய்மொழி வரலாற்றுப் பதிவு.
நா. விஸ்வலிங்கம் வாய்மொழி வரலாறு
நாராயணன் விஸ்வலிங்கம் (1950-) அவர்களது வாய்மொழி வரலாறு
க. மனோகரன் வாய்மொழி வரலாறு
சட்டத்தரணியும் சமூகசேவையாளருமான திரு கனகராசா மனோகரன் அவர்களின் வாய்மொழி வரலாறு
சின்னத்தம்பி நடனகுரு வாய்மொழி வரலாறு
சின்னத்தம்பி நடனகுரு அவர்களின் வாய்மொழி வரலாறுப் பதிவு. இவர் சிறந்த நாடக கலைஞர் ஆவார்.

Pages