ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

கோயில்
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
பத்மநாப ஐயர்
மூலம்: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153991584472869&set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3&theater
யாழ் கோட்டை
மு. கனகசபையால் வரையப்பட்ட யாழ் கோட்டை ஓவியம்
தீபாவின் ஓவியம் - நரி
தீபாவின் அக்கிரிலிக் ஓவியம் - நரி கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது, மூலம்: சந்திரவதனா
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet, மூலம்: சந்திரவதனா
Refugee
மூலம்: Jeyandan Nadarjah
தாண்டவம்
அ. மாற்கு அவர்களால் வரையப்பட்ட தாண்டவம் எனும் ஓவியம்
வித்துவான் வேந்தனார் ஓவியம்
மூலம்: இளஞ்சேய் வேந்தனார்

Pages