ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

சத்தமில்லாத தமிழர் இனப்படுகொலை
மூலம்: https://www.flickr.com/photos/ssoosay/6042458057/
யாழ் கோட்டை
மு. கனகசபையால் வரையப்பட்ட யாழ் கோட்டை ஓவியம்
தீபாவின் ஓவியம் - நரி
தீபாவின் அக்கிரிலிக் ஓவியம் - நரி கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது, மூலம்: சந்திரவதனா
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet, மூலம்: சந்திரவதனா
Refugee
மூலம்: Jeyandan Nadarjah
அரியாலை கிழக்கு நாச்சிமார் முத்துமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம் 02
ரியாலை கிழக்கு நாச்சிமார் முத்துமாரி அம்மன் கோவிலில் வ்ரையப்பட்ட சுவரோவியம்
அரியாலை நீர்நொச்சித்தாழ்வு ஶ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்-01
அரியாலை நீர்நொச்சித்தாழ்வு ஶ்ரீ சித்திவிநாயகர் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்
புளியங்குளத்து ஞான வைரவர் கோவில் உள்ள சுவரோவியம் 01
புளியங்குளத்து ஞான வைரவர் கோவில் உள்ள சுவரோவியம்
புளியங்குளத்து ஞான வைரவர் கோவில் உள்ள சுவரோவியம் 02
புளியங்குளத்து ஞான வைரவர் கோவில் உள்ள சுவரோவியம்
அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்-02
அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்
அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்-01
அரியாலை பிரப்பங்குளம் மகாமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்
வெட்டுக்குளம் புவனேஸ்வரி அம்பாள் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்-04
வெட்டுக்குளம் புவனேஸ்வரி அம்பாள் கோவிலில் உள்ள ஓவியம்

Pages