ஓவியங்கள் சேகரம்

Pages

காந்தி
மூலம்:
ஆதிலட்சுமி சிவகுமார்
Source: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153765388202869.1073741870.610002868&type=3
செவ்வரத்தம் பூ
மூலம்: https://www.photo.net/ScG
சத்தமில்லாத தமிழர் இனப்படுகொலை
மூலம்: https://www.flickr.com/photos/ssoosay/6042458057/
மயில்
மூலம்:
யாழ் கோட்டை
மு. கனகசபையால் வரையப்பட்ட யாழ் கோட்டை ஓவியம்
தீபாவின் ஓவியம் - நரி
தீபாவின் அக்கிரிலிக் ஓவியம் - நரி கன்வசில் வர்ணம் தீட்டப்பட்டது, மூலம்: சந்திரவதனா
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet
தீபாவின் ஓவியம் - Ballet, மூலம்: சந்திரவதனா
Refugee
மூலம்: Jeyandan Nadarjah
தாண்டவம்
அ. மாற்கு அவர்களால் வரையப்பட்ட தாண்டவம் எனும் ஓவியம்
அரியாலை கிழக்கு நாச்சிமார் முத்துமாரி அம்மன் கோவிலில் உள்ள ஓவியம் 02
ரியாலை கிழக்கு நாச்சிமார் முத்துமாரி அம்மன் கோவிலில் வ்ரையப்பட்ட சுவரோவியம்

Pages