பரத நாட்டியம் தரம் 7 தவணைப் பரீட்சை 01 2018 (யா/ கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி)