பரத நாட்டியம் தரம் 6 தவணைப் பரீட்சை 01 2018 (யா/ கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி)