வடக்கின் முதலாவது காகித உற்பத்தி ஆலை திறப்பு விழா அழைப்பிதழ்