அமரர் தியாகராஜா சிவநேசன் அவர்களின் அந்தியேட்டி ஆத்மசாந்திப் பிரார்த்தனை அழைப்பிதழ்