வாழ்க்கைத் தேர்ச்சியும் குடியுரிமைக் கல்வியும் தரம் 8 தவணைப் பரீட்சை 02 2015 (நல்லூர், யாழ்ப்பாணக் கல்விக் கோட்டம்)