கர்நாடக சங்கீதம் தரம் 8 தவணைப் பரீட்சை 01 2018 (யா/ கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி)