சாதனாவின் 'தொலைந்துபோன சிறிய அளவிலான கருப்பு நிற பைபிள்'