நவரத்தினசிங்கம் கலை அரங்கம் - நெடுந்தீவு மகா வித்தியாலயம்