சதாசிவம் உருத்திரேஸ்வரன் அவர்களின் க.பொ.த (உ.த) பரீட்சை பெருபேறு-1981