யாழ் மத்திய கல்லூரியின் மாபெரும் விளையாட்டரங்கு திறப்பு விழா-2019