புளியங்குளத்து ஞான வைரவர் கோவிலின் பின் உள்ள குளம்