லய சாம்ராஜ்ஜியத்தில் ஜொலித்த மோர்சிங் இராசா ஒரு அதிருங் கலைஞன்