திருக்குமரனின் `தனித்திருத்தல்´ கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா