இயற்கை விரோத பெருமுதலாளியப் போக்கும் தூத்துக்குடிப் படுகொலைகளும்