இ. பத்மநாப ஐயரும் கே. கே. ராஜாவும் தமிழகம் சென்றவேளை எழுத்தாளர் தேனுகாவுடன் எடுக்கப்பட்ட ஒளிப்படம்