ஸ்ருதி செல்வன் மற்றும் ஜாதவி திருக்குமரன் அவர்களின் பரதநாட்டிய அரங்கேற்றம்