சு. வேலுப்பிள்ளை எழுதிய 'பாற்காவடி' சிறுகதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழா