தெல்லிப்பழைக் கலை இலக்கியக் களத்தின் 48 வது ஒன்றுகூடல்