தெல்லிப்பழைக் கலை இலக்கியக் களத்தின் இலக்கிய நிகழ்வு