தேயிலை தோட்டத் தொழிலாளர்கள் - ராகலை தோட்டம், ராகலை