சந்திரவதனாவுக்கும், செல்வகுமாரனுக்கும் லெ. முருகபூபதி அவர்கள் எழுதிய மடல்