கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வடமாகாண ஆசிரியர் சங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்