மாநாட்டில் கலந்துகொண்டமைக்கு கோகிலா மகேந்திரன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்