சந்திரா இரவீந்திரனின் 'நிலவுக்குத் தெரியும்' சிறுகதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழாவில் வட இலண்டன் தமிழ் பாடசாலை க.புவனேந்திரன்