மூத்த நாடகக் கலைஞர் கெளரவிப்பு விழாவில் கோகிலா மகேந்திரன் அவர்கள்